الهام معینی - مربی بدنسازی بانوان
09132024870 (آنلاین) | 09135346296 (باشگاه)
About me
رزومه کاری

الهام معینی

تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۷/۲۹

سوابق تحصیلی

الهام معینی - مربی بدنسازی بانوان

سوابق ورزشی و مربیگری

سوابق شغلی

Certificate
الهام معینی

گواهی ها و مجوز ها